/Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chmielewie

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chmielewie

Decyzją z dnia 06.02.2019 r. LGD Zielone Mosty Narwi informuje, że operacja pod nazwą Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chmielewie na cele turystyczne i rekreacyjne” została wybrana do dofinansowania.

Kolejna świetlica w gminie Świercze będzie gotowa do końca pierwszego półrocza 2020 r.

Autor: Mateusz Malinowski